کاریکلماتور جدید دی ۹۴ سری دوم

سری که توی سرها نیست، همیشه بی کلاه می ماند. * * اختلال در تماشای واقعیت زندگی، لطفاً به گیرنده های خود دست بزنید. * * چشمان بی حیا، خود را جلوی همه خیس می کند. * * گنجشک ها، آدم ترند. * * قصه عشق تمام شد، پایین رفتیم دوغ بود. * * اشک هم از چشم همه افتاد، دیگر کسی گریه اش نمی گیرد. * * از خودت راضی باش، اما از خود راضی نباش. * * لعنت…

The post کاریکلماتور جدید دی ۹۴ سری دوم appeared first on اس ام اس خور.